De olika kattraserna och sommarkatter

Husdjur

Idag finns mängder av kattraser. Det finns tre naturliga kategorier som katterna kan delas in i; naturliga, korsade och muterade. De flesta kattraser som finns idag, är dock relativt nya. För endast hundra år sedan fanns endast de kattraser som nämns nedan i de tre naturliga kategorierna, inklusive ett fåtal andra kattraser som uppkommit genom naturlig mutation.

Naturliga kattraser

En kattras som har utvecklats naturligt på grund utav miljön den lever i, kallas för en naturlig kattras. Exempel på en naturlig kattras är europé, turkisk angora och maine coon.

Korsade kattraser

Med medveten avel, för att lyckas bevara eller förstärka vissa egenskaper eller särdrag har människan korsat olika kattraser. Exempel är; bengal och ocicat.

Muterade kattraser

Kattraser som har uppstått på grund utav mutation och som har tillvaratagits och avlats vidare på av människor, kallas muterade kattraser. Exempel är; olika typer av rex-katter, american curl sphynx, manx och munchkin.

Katter som är rasrena kallas för raskatter. Vilka standarder och riktlinjer som finns för att få kalla sin katt raskatt, bestämmer kattförbunden. Dessa riktlinjer kan skilja sig extremt från de olika kattförbunden och därför kan samma katt anses tillhöra flera olika raser. Populära raskatter i Sverige är; Maine Coon, Ragdoll, Norsk skogskatt, Perserkatt, Siames, Helig Birma, Abessinier, Ocicat, Burma, Brittisk korthår och huskatt (bondkatt).

Sommarkatter

Ett stort problem i Sverige är sommarkatter. Sommarkatt är en katt som en familj inskaffar under deras semestervistelse på landsbygden under sommaren. Katten inskaffas för att glädja barnen över sommaren, men överges till hösten när semestern är över och det är dags att åka hem. Problemet är att katten är van vid att bli matad och klarar sig därför oftast väldigt dåligt när den blir hemlös och blir ett lätt byte för andra rovdjur. Dock verkar det som att inskaffandet av sommarkatter har minskat något med hjälp av information från djurvänner, så att människor inser att katten inte är en leksak.